Xem Tuổi Vợ Chồng Hợp Tuổi Hay Không ?

Xem Tuổi Vợ Chồng Hợp Hay Không theo can chi.
Tuổi của bạn
Giới tính

Kiêng kỵ: cưới gả vào năm Dậu
Hợp: với Can Tân, Kỵ: với Can Nhâm
Hợp: các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kỵ: các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

5/5 (1 Review)