Ý Nghĩa Của Các Nốt Ruồi Trên Mặt

Xem Nốt Ruồi Trên Cơ Thể Mang Ý Nghĩa Gì ?

Nốt ruồi của bạn
  • 1. Khắc Cha Mẹ. Thường phải xa cha hoặc mẹ từ thuở nhỏ. Lớn lên tự lập, không có số nhờ cha, mẹ
  • 4. Người có cuộc sống bình đạm, không bon chen
  • 5. Người có đạo đức
  • 34. Tiền kiết hậu hung. Làm ăn trước tốt sau xấu. Chớ nên làm những việc có tính cách ngắn hạn như áp phe, mánh mun, sale, ..
  • 53. Hay gặp tai họa, rủi ro
  • 56. Khắc con cái. Thường không sống gần con. Sinh nở khó khăn
5/5 (1 Review)